Kontakt

Adresa firmy:

Moris Slovakia s.r.o.
Alejová 4
040 11 Košice

Fakturačné údaje:

Moris Slovakia s.r.o.
Alejová 4040 11 Košice

IČO: 36214574
IČ DPH: SK 20 200 48 921
DIČ: 20 200 48 921

Registrovaný:
Obchodný register Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, vl.č.: 13306/V

Bankové spojenie: TATRA BANKA
Č. účtu: 2629720696/1100
IBAN: SK0311000000002629720696 
SWIFT:TATRSKBX

INFOPULT

ASISTENTKA RIADITEĽA

PREDAJ VOZIDIEL Audi a ŠKODA

PREDAJ VOZIDIEL Audi 

PREDAJ VOZIDIEL Audi GEBRAUCHTWAGEN

PREDAJ VOZIDIEL ŠKODA

PREDAJ JAZDENÝCH VOZIDIEL                                                                 

CENTRUM OPRÁV PO NEHODE

SERVIS VW, Audi

SERVIS ŠKODA, SEAT

SERVIS ŠKODA                                                                       

SERVIS VOZIDIEL Audi, ŠKODA, VW a SEAT

ODDELENIE SKLADU A PREDAJA NÁHRADNÝCH DIELOV Audi, ŠKODA, VW a SEAT

AUTOPOŽIČOVŇA

ODDELENIE PODPORNÝCH ČINNOSTÍ

MANAŽÉR KVALITY

MARKETING

MATERIÁLNO - TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

EKONOMICKÉ ODDELENIE

PERSONÁLNE ODDELENIE

PRÁVNE ODDELENIE