Kontakt

Adresa firmy:

Moris Slovakia s.r.o.
Alejová 4
040 11 Košice

Fakturačné údaje:

Moris Slovakia s.r.o.
Alejová 4040 11 Košice

IČO: 36214574
IČ DPH: SK 20 200 48 921
DIČ: 20 200 48 921

Registrovaný:
Obchodný register Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, vl.č.: 13306/V

Bankové spojenie: TATRA BANKA
Č. účtu: 2629720696/1100
IBAN: SK0311000000002629720696 
SWIFT:TATRSKBX

INFOPULT

ASISTENTKA RIADITEĽA

PREDAJ VOZIDIEL Audi a ŠKODA

PREDAJ VOZIDIEL Audi 

PREDAJ VOZIDIEL ŠKODA

PREDAJ JAZDENÝCH VOZIDIEL                                                                 

ZÁRUČNÉ ODDELENIE

SERVIS VW, Audi

SERVIS ŠKODA, SEAT

CENTRUM OPRÁV PO NEHODE

VEDENIE SERVISU

ODDELENIE SKLADU A PREDAJA NÁHRADNÝCH DIELOV Audi, ŠKODA, VW a SEAT

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV / AUTOPOŽIČOVŇA

ODDELENIE PODPORNÝCH ČINNOSTÍ

MARKETING

PRÁVNE ODDELENIE

PERSONÁLNE ODDELENIE

EKONOMICKÉ ODDELENIE

MATERIÁLNO - TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

MANAŽÉR KVALITY