Špecialista na opravy po nehode

Mali ste dopravnú nehodu? Majte aj ten najkvalitnejší servis!
špecialista na opravy po nehode

Po oprave ako nové.

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody? Pamätajte na to, že nesprávna oprava havarovaného vozidla môže byť pre vás do budúcnosti veľkým bezpečnostným rizikom. Aj po nehode vám zaistíme garanciu výrobcu a zachováme bezpečnosť aj cenu vášho vozidla v najvyššej možnej miere. Stačí jediné, obráťte sa na profesionálov, Špecialistov na opravy po nehode.

Sme Špecialista na opravy po nehode pre značky ŠKODA, Audi, VW a VW - úžitkové vozidlá. Pre značku ŠKODA vám poskytujeme garanciu kvality a profesionálneho prístupu, pričom sme boli medzi prvými tromi servisnými prevádzkami v rámci celého Slovenska, ktoré boli týmto certifikátom ocenené importérom značky!

Moderné vozidlá používajú nové technológie a celý rad prvkov zvyšujúcich bezpečnosť posádky vo vozidle. Prvky aktívnej bezpečnosti, ako sú napr. ABS, ESP, asistenčné systémy vodiča a pod., napomáhajú predísť a zabrániť dopravnej nehode. Robustná karoséria tvorená z vysokopevnostnej ocele, bezpečnostné pásy, sústava airbagov a ďalšie prvky pasívnej bezpečnosti pomáhajú znížiť riziko poranenia a chránia prepravované osoby v prípade nehody. 

Ani vozidlá vybavené všetkými prvkami aktívnej bezpečnosti nedokážu vo všetkých prípadoch zabrániť dopravnej nehode a vozidlo musí byť po nehode opravené. Následná oprava karosérie vyžaduje špeciálne technológie a dielenské vybavenie, originálne diely, výrobcom predpísaný postup opravy a odborne vyškolený personál. Aby bola aj naďalej zaručená 100% bezpečnosť opravovaného vozidla, je nutné všetky uvedené aspekty dodržať.

Neodborne vykonaná oprava nemusí byť na prvý pohľad viditeľná, môže však mať fatálne následky pri následnej nehode. Nedostatočná tuhosť a zlé deformačné chovanie karosérie, nefunkčné alebo nedostatočne fungujúce prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti môžu spôsobiť ujmu na zdraví prepravovaných osôb a môžu zapríčiniť aj trvalé následky, dokonca aj smrť.

Čo pre vás ako Špecialista na opravy po nehode urobíme?

 • Poradíme vám, ako máte postupovať pri oprave havarovaného vozidla
 • Postaráme sa o vybavenie všetkých formalít, vrátane vybavenia formalít s poisťovňou
 • Po celú dobu vybavenia opravy vozidla sa o vás postará kvalifikovaný servisný poradca - Špecialista na opravy po nehode
 • Opravíme vaše vozidlo podľa výrobcom definovaných opravárenských a technologických postupov
 • Používame Originálne náhradné dielce
 • Zaručujeme vám použitie lakovacích prostriedkov a spotrebného materiálu od výrobcom schválených dodávateľov laku
 • Uplatňujeme výrobcom schválené dielenské vybavenie definované pre klampiarske dielne a lakovňu
 • Dodržiavame výrobcom predpísaný servisný proces
 • Zabezpečíme vašu mobilitu
 • Záruku profesionálne odvedenej práce vám potvrdíme vystavením "Certifikátu po oprave"

Prečo si máte nechať opraviť vaše vozidlo u Špecialistu na opravy po nehode?

 • Dodržiavanie výrobcom definovaných opravárenských a technologických postupov
 • Zrýchlenie likvidácie poistnej udalosti
 • Skrátenie doby opravy vozidla
 • Zachovanie 12 ročnej záruky na neprehrdzavenie karosérie
 • Záruka použitie výrobcom schválených lakovacích prostriedkov
 • Záruka transparentných cien servisných úkonov
 • Najvyššie možné uchovanie hodnoty vozidla

Nadštandardná kvalita servisných služieb je zaručená vykonávaním špeciálnych auditov, ktoré ako Špecialista na opravy po nehode musíme absolvovať pravidelne každý rok.

Ako postupovať po nehode?

Najdôležitejšie je samozrejme zachovať chladnú hlavu

Nezabudnite prosím nasledujúce body:

 • Obliecť si reflexnú vestu
 • Je niekto zranený?
 • Presahuje výška škody 3 990 eur?
 • Bol poškodený cudzí majetok?
 • Neopúšťajte miesto nehody, ak nepotrebujete zavolať policajnú hliadku, lekársku pomoc alebo to nie je v rozpore s vašou bezpečnosťou
 • Nemeňte pozície vozidiel na mieste nehody, pokiaľ to nie je nevyhnutné na záchranu zranených alebo na zabezpečenie cestnej premávky
 • Zaobstarajte fotografie nehody, a to pokiaľ možno zo všetkých strán a uhlov
 • Požiadajte o kontakt svedkov dopravnej nehody a poproste ich o spoluprácu pri policajnom vyšetrovaní
 • Vyplňte záznam o dopravnej nehode
 • Volajte Audi a VW bezplatnú linku asistenčnej pomoci 0800 11 51 84 na Slovensku, resp. zo zahraničia na telefónne číslo +421 2 49 20 59 53
 • Volajte ŠKODA Assistance 0800 124 125 na Slovensku resp. zo zahraničia +421 2 4329 1547
 • Nahláste poistné udalosti príslušnej poisťovni


U servisného partnera už automaticky prebehne:

 • Prehliadka poškodeného vozidla technikom poisťovne.
 • Likvidácia škody

Ako vyplniť Záznam o dopravnej nehode?

 • Do formulára uveďte všetky dôležité informácie o dopravnej nehode
 • Písomne uveďte vinníka nehody (v prípade nezhody musí vinníka určiť polícia)
 • Nezabudnite formulár datovať a zabezpečiť podpisy účastníkov nehody

Po nehode

 1. Zašlite vyplnený formulár Záznam o dopravnej nehode do vašej poisťovne
 2. Preštudujte si poistnú zmluvu a zistite si, čo všetko pokrýva
 3. Nájdite a zarezervujte si termín návštevy u Špecialistu na opravy po nehode.
 4. Presvedčte sa o  výhodách autorizovaného servisu 

V prípade, že ste sa už stali účastníkom dopravnej nehody, si stiahnite tlačivo Správa o nehode. So všetkými prípadnými otázkami súvisiacimi s opravou vozidla po nehode vám ochotne poradia naši kolegovia. 

Kontaktné osoby