Kariéra

Momentálne nemáme voľné pracovné miesta. 

 

Máte záujem pracovať v dynamickom kolektíve stabilnej spoločnosti? Pošlite nám svoj profesijný životopis so žiadosťou a súhlasom so spracovaním osobných údajov na: personal@moris.sk.

Písomný súhlas, ktorý nájdete na tejto stránke nám spolu so štruktúrovaným životopisom zašlite na adresu:

Moris Slovakia s.r.o.
Personálne oddelenie
Alejová 4
040 11 Košice

Obchodná spoločnosť Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice týmto oznamuje uchádzačom o zamestnanie, že si vedie databázu uchádzačov iba v prípade, pokiaľ uchádzač udelí spoločnosti súhlas. 
Tento súhlas je platný 6 mesiacov odo dňa jeho podpisu. Po tomto časovom horizonte budú Vaše dokumenty mechanicky zlikvidované.V prípade, ak reagujete na uverejnenú pracovnú pozíciu, prosíme, aby ste k životopisu a motivačnému listu priložili  Súhlas so spracovaním osobných údajov č. 1:

V prípade, ak sa uchádzate o prácu v našej spoločnosti bez vypísanej voľnej pracovnej pozície, prosíme, aby ste k životopisu a motivačnému listu priložili aj súhlas so spracovaním osobných údajov č. 2:

V prípade, ak súčasťou Vašich dokumentov nebude jeden z týchto súhlasov, nebudeme môcť Vaše osobné údaje spracovať pre potreby výberového konania a Vaše dokumenty budú zlikvidované vymazaním.

Informačnú povinnosť ku spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.