LongLife servis od Audi

Predĺženie servisných intervalov pre nové vozidlá.

Program LongLife servis umožňuje podstatné predĺženie servisných intervalov pre nové vozidlá, zakúpené po 1.9.2001. LongLife servis predlžuje interval výmen motorového oleja v závislosti na spôsobe používania automobilu až na 30 000 km. Maximálny časový interval výmeny oleja je dva roky. Práve až dvojročný interval výmeny oleja, ktorý program LongLife servis prináša, spríjemňuje majiteľom vozidiel Audi život. Zatiaľ čo v minulosti musel vodič pristaviť svoje vozidlo do servisu na kontrolu každý rok, teraz za optimálnych okolností postačí jedna návšteva servisu za dva roky. Na nutnosť pristaviť vozidlo do servisu ku kontrole a výmene oleja, upozorňuje vodiča taktiež palubný ukazovateľ servisných intervalov.