NORA je skratka pre Neautorizovaných Odberateľov s RAbatom.

Tento program je určený pre majiteľov vozových parkov a cudzích dielní. Zákazníci NORA môžu nakupovať náhradné dielce a príslušenstvo s rabatom odstupňovaným podľa obratu. Zákazník, ktorý chce využiť túto formu spolupráce musí mať podpísanú zmluvu o odbere dielcov a príslušenstva.

Máte aj Vy záujem stať sa našim NORA zákazníkom? Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0903 600 592!

 

Partneri