Jazdené vozidlá

Motoren technik mayer

 

Moris Slovakia s.r.o.
Alejová 4
040 01 Košice

Adresa firmy:

Moris Slovakia s.r.o.
Alejová 4, Košice

Fakturačné údaje:

Moris Slovakia s.r.o.
Alejová 4, 040 11 Košice

IČO: 36214574
IČ DPH: SK 20 200 48 921
DIČ: 20 200 48 921

Registrovaný:
OR Okresného súdu Košice 1 pod č. 13306/V

Bankové spojenie: TATRA BANKA
Č. účtu: 2629720696/1100
IBAN: SK0311000000002629720696 
SWIFT:TATRSKBX

 

 

Infopult Audi
Michaela Zůbková

+421 (0) 55 7890 100
infocentrum@moris.sk

Infopult ŠKODA
Marcela Gajdošová

+421 (0) 55 7890 100
infocentrum@moris.sk

 

Odvoz a dovoz zákazníkov
Daniel Dzurovčák

0911 600 958

 

 

 


ASISTENTKA RIADITEĽA

Ing. Lucia Áronová
asistentka riaditeľa

+421 (0) 55 7890 150
0911 600 957
lucia.aronova@moris.sk

 

 

 

 


 

PREDAJ VOZIDIEL AUDI A ŠKODA

Marek Balogh
vedúci úseku predaja vozidiel

+421 (0) 55 7890 154
0911 600 983
marek.balogh@moris.sk

PREDAJ AUDI

Ing. Miroslav Uzík
vedúci predaja Audi

+421 (0) 55 7890 103
0911 600 955
miroslav.uzik@moris.sk

 

 

Ľuboš Ihnát
predajca Audi

+421 (0) 55 7890 104
0911 600 954
lubos.ihnat@moris.sk

Miroslav Dolanský
predajca Audi

+421 (0) 55 7890 115
0911 600 951
miroslav.dolansky@moris.sk

PREDAJ ŠKODA

Marcela Virasztóová
vedúca predaja ŠKODA

+421 (0) 55 7890 114
0911 600 952
marcela.virasztoova@moris.sk

Jozef Hegeduš
predajca ŠKODA

+421 (0) 55 7890 113
0911 600 956
jozef.hegedus@moris.sk

Mgr. Dáša Semanová
asistentka predaja ŠKODA

+421 (0) 55 7890 108
dasa.semanova@moris.sk

               

 


SERVIS - VŠETKY ZNAČKY (AUDI, ŠKODA, VW, SEAT)

Ľuboš Beličák
vedúci servisu

+421 (0) 55 7890 156
0903 600 914
lubos.belicak@moris.sk

 

Ing. Štefan Slabej
zástupca vedúceho servisu

0911 600 240

stefan.slabej@moris.sk

Ľuboš Homza
vedúci mechanickej dielne

lubos.homza@moris.sk
 

 

Ing. Róbert Ondáš
zástupca vedúceho mechanickej dielne

robert.ondas@moris.sk

 

 

Ing. Viktor Doboš
špecialista na opravy po nehode

+421 (0) 55 7890 106
viktor.dobos@moris.sk

 

 

 


SERVIS AUDI, VW

Ing. Peter Ferencz
servisný poradca Audi

+421 (0) 55 7890 102
peter.ferencz@moris.sk

 

Ronald Hajdu
servisný poradca VW

+421 (0) 55 7890 101
ronald.hajdu@moris.sk
 

Jozef Bruňanský
servisný poradca Audi

+421 (0) 55 7890 107
jozef.brunansky@moris.sk

   
 

SERVIS ŠKODA, SEAT

Tibor Deržák
servisný poradca ŠKODA, Seat

+421 (0) 55 7890 110
tibor.derzak@moris.sk

Ladislav Bujilek
servisný poradca ŠKODA, Seat

+421 (0) 55 7890 165
ladislav.bujilek@moris.sk

 


 

Ing. Jakub Prokša
servisný poradca ŠKODA

+421 (0) 55 7890 111
jakub.proksa@moris.sk

   

 


DIELCE - VŠETKY ZNAČKY (AUDI, ŠKODA, VW, SEAT)


Ing. Martin Šimočko
predajca dielce Audi a VW, eshop

+421 (0) 55 7890 121
martin.simocko@moris.sk

Slavomír Vicián
predajca dielce Audi

+421 (0) 55 7890 122
slavomir.vician@moris.sk

Jozef Cinkanič
predajca dielce ŠKODA

+421 (0) 55 7890 120
jozef.cinkanic@moris.sk

Igor Pavlík
predajca dielce a príslušenstvo

0903 600 919
igor.pavlik@moris.sk

 

AUTOPOŽIČOVŇA

Ing. Lukáš Ruščák
pracovník starostlivosti o zákazníkov a požičovne náhradných vozidiel

0917 600 080
lukas.ruscak@moris.sk

 

 


POISTNÉ UDALOSTI

Ing. Ladislav Mihok
technik pre poistné udalosti

0911 600 982
ladislav.mihok@moris.sk

   

GARANČNÝ TECHNIK

Radoslav Maťáš
garančný technik

+421 (0) 917 600 960
radoslav.matas@moris.sk

   

 

ODDELENIE PODPORNÝCH ČINNOSTÍ

Ing. Ľuboš Makó
vedúci odd. podporných činností

0905 600 760
lubos.mako@moris.sk

 

MANAŽÉR KVALITY

Ing. Lucia Chudá                      manažér kvality

+421 (0) 55 7890 139
0917 600 060
lucia.chuda@moris.sk

 

 

               

 

MARKETING

                   klfallalaklalalalalalalalla                                            

Ing. Daniela Ursínyová
manažér marketingového a PR oddelenia

0903 600 099
daniela.ursinyova@moris.sk

Mgr. Simona Buhalová
asistentka pre marketing

 

0917 600 360
simona.buhalova@moris.sk


PERSONÁLNE ODDELENIE

Ing. Lucia Weissová
personalista
koordinátor vzdelávania

+421 (0) 55 7890 162
lucia.weissova@moris.sk

   


MAT. - TECH. ZABEZPEČENIE

Ing. Ladislav Čunderlík
referent mat. - tech.
zabezpečenia

0911 600 015
ladislav.cunderlik@moris.sk

   

EKONOMICKÉ ODDELENIE

                klfallalaklalalalalalalalla                                            
Ing.  Ján Valenčík
finančný manažér
 

0917 600 160
jan.valencik@moris.sk

 

 

 

 

        fjaljfladkfalfajlfajlklfajlfalajll

 

 
     
 

 

 

Partneri